Du kan fritt velge bilverksted

– uten å ofre nybilgaranti

Du trenger ikke lenger velge merkeverksteder til service og reparasjoner for å opprettholde garantien på bilen. EUs Matching quality-direktiv åpner for fri bruk av andre kvalitetsreservedeler.

Merkeverksteder har levd godt på sitt reparasjons og leveransemonopol og priset sine tjenester deretter. For å opprettholde sin posisjon har derfor utrykk som «uoriginale deler» eller «piratdeler» flittig blitt brukt. På den måten er det skapt et bilde av at de eneste produkter som holder mål er merkenes egne produkter.

Originale bildeler og garanti

Alle Mekonomen bilverksteder gjennomfører reparasjoner med originale bildeler og garanti!

  • 5 års garanti på deler hos Mekonomen bilverksteder
  • Lokaliserer og reparerer alle former for tekniske-, elektriske- og mekaniske feil, uansett bilmerke og -modell.

Bilverkstedene er profesjonelle bilverksteder med kunnskap og tidsriktig utstyr for å utføre service og reparasjoner selv på moderne, avanserte biler – uansett merke. Reparasjonene blir utført med originale bildeler og til konkurransedyktige priser. Mekonomen har i dag 46 butikker og 450 verksteder. Det er trygt å vite at det ikke er langt til neste bilverksted om uhellet skulle være ute eller din bil trenger en service.

Alle våre bilverksteder følger vilkår ved bilreparasjoner som er godtatt av Norges Bilbransjeforbunds(NBF), Norges Automobilforbund (NAF), Motorførernes Avholdsforbund (MA), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Dette skal gi deg den trygghet og forsikring du har krav på når du setter igjen bilen hos en av Norges største verkstedkjeder. Våre bilverksted gir deg trygghet og garanti.

Alle våre bilverksted er offentlig godkjent i henhold til lokaler, opplæring av ansatte, arbeidsmetoder og verktøy.

Deler som brukes på vårt bilverksted, leveres fra produsenter som alle tilfredsstiller kravet til Matching quality – EUs direktiv som åpner for fri bruk av andre kvalitets reservedeler.